• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
  • 01/896 32 00
  • info@kgz-litija.si

Odkup

 

Ena od treh temeljnih dejavnosti zadruge je odkup kmetijskih pridelkov, v glavnem mleko in goveja živina, v manjši meri tudi les, zelenjava, sadje in produkti lokalnih kmetij.

Gre za dejavnost, ki ima najdaljšo tradicijo v zadrugi in je temeljno vodilo zadružnih odnosov. Začetki odkupa so bili sistemsko (državno) regulirani, danes pa je sodelovanje med člani in zadrugo medsebojno koristno za obe strani.

Z organizacijo odkupa zadruga svojim članom omogoča plasiranje njihovih kmetijskih produktov na trg ter jim zagotavlja redno plačilo za oddane produkte.

Govedoreja in prireja mleka predstavljata pomembno kmetijsko panogo na področju litijske zadruge, saj je na tem področju veliko število manjših kmetij. Najpomembnejša produkta sta mleko in goveje meso.

Kmetijsko gozdarska zadruga Litija letno odkupi 7,8 miljonov litrov mleka. Zadruga mleko prodaja preko združenja Mlekop, ki je bilo ustanovljeno za skupno trženje mleka in drugo poslovno sodelovanje. Količine odkupljenega mleka se povečujejo, vendar število proizvajalcev mleka z leti pada.

Zadruga letno od svojih članov in okoliških kmetov odkupi tudi približno 1.000 glav goveje živine. Vsem zainteresiranim rejcem je omogočila vključitev v skupinsko certificiranje po shemi »Izbrana kakovost Slovenije.« S pridobljenim certifikatom rejci pri prodaji izkazujejo višjo kvaliteto in slovenski izvor prodanega mesa.

Odkup lesa, zaradi krize v slovenski lesnopredelovalni industriji, teče v sodelovanju s sosednjo Kz Izlake.

 

Peter Savšek

Vodja odkupa
 
01 896 32 52 odkup@kgz-litija.si
 Odkup
 Odkup