• Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
  • 01/896 32 00
  • info@kgz-litija.si

NALOŽBA V ZELENO ENERGIJO – SONČNA ELEKTRARNA

 

NALOŽBA V ZELENO ENERGIJO – SONČNA ELEKTRARNA

 

OPERACIJA: SONČNA ELEKTRARNA KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA
NAMEN OPERACIJE: INŠTALIRANA MOČ ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 150 mW
LOKACIJA OPERACIJE: SAVSKA CESTA 2, 1270 LITIJA

V TEKU JE IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE Z INŠTALIRANO MOČJO ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 150 mW. SOFINANCIRANO BO IZ SREDSTEV KOHEZIJSKEGA SKLADA (https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/cohesion-fund/). PO POGODBI Z MINISTRSTVOM ZA INFRASTRUKTURO REPUBLIKE SLOVENIJE V VIŠINI 24.220,90 €.

Več na www.eu-skladi.si

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJE IN KOHEZIJSKI SKLAD EVROPSKE UNIJE.